Warszawa przyszłości (szkic).

Legenda:
- czerwony - granice miasta
- żółte linie - magistrale komunikacyjne po minimum 20 pasów w jednym kierunku

Objaśnienie:
1. od północy teren zalesiony, mikroklimat dla miasta
2. miasto rozciągnięte - dzięki temu będzie dobrze napowietrzone
2. od południa teren inwestycyjny z możliwością dostępu przez południe i zachód Polski

Nie w tym miejscu jest CPK? - przyszłe pokolenia zburzą go jeśli pobudują w tym miejscu, w którym teraz planują. U mnie jest we właściwym miejscu.

Rozwój miasta umożliwią następujące technologie:
1. Rozwój sztucznej inteligencji, m.in. dzięki temu nastąpi automatyzacja pojazdów i centralne zarządzanie całą komunikacją oraz zawrotne prędkości transportowe.
2. Czysta i tania energia.
3. Rozwój robotyki.

Dzięki temu:
1. Wydłuży się życie ludzi
2. Skróci się czas pracy - wydłuży czas wolny
3. Ludzie poszukiwać będą natury i cenić będą piękno życia.

Świat, w którym obecnie żyjemy jest archaiczny i zacofany dla przyszłych pokoleń, które już nastają. Obecna Warszawa stanie się starówką i mało kto może chcieć tu mieszkać. 

Polska otworzy się na przyjęcie min. 10 mln emigrantów, którzy będą chcieli włączyć się w rozwój.
Mamy idealne położenie na stworzenie huba pomiędzy Rosją i Chinami a Zachodem Europy.

Bezpieczeństwo Polski to przede wszystkim duży rozwój i pozyskanie wartościowych ludzi z całego świata. Siła i bezpieczeństwo płynie z technologii i zasobów ludzkich oraz ze współpracy międzynarodowej.


Albo będą nas łupić, albo podziwiać - wybierajmy. Dumna kultura pozyskuje przyjaciół i jest otwarta, gdyż jest spełniona i stanowi wartość sama w sobie - słaba kultura zamyka się i boi się otoczenia.

Tak w ogóle to jesteśmy śmieszni dla przyszłych pokoleń - z jednej strony piszemy na autobusach: "jestem ekologiczny", a z drugiej strony promujemy marnotrawstwo energii i udajemy, że to zgodne z prawem i dlatego nic sie nie stało - jesteśmy godni pożałowania.

 

Jaki widzę plan dla Warszawy?

1. Mieć ambitny plan rozwoju miasta na następne stulecia, aby każdy zamarzył tu być i mieszkać.
Jeśli nie potrafimy nawet tak marzyć to jak mamy coś takiego stworzyć?

2. Dzięki takiej perspektywie zainteresujemy inwestorów z całego świata.

3. A to jednocześnie spowoduje napływ wartościowych ludzi, którzy swój sukces zwiążą z miastem.

4. Nawet położenie geopolityczne może być minusem lub plusem - w zależności od tego, co my z tym zrobimy.
Jeśli chcemy zamykać się to będziemy ciągle słabsi.
Jeśli rozwijać będziemy współpracę i budować kapitał ludzki - to z dnia na dzień stawać się będziemy silniejsi i bezpieczniejsi.

5. Jeśli chodzi o zarządzanie miastem to należałoby wprowadzić pełną jawność finansową powszechnie dostępną co doprowadziłoby do większej oszczędności i optymalizacji wydatków, a także aktywności mieszkańców, którzy mogliby z racji swojej profesji nadzorować procesy miasta.
Np. jakiś mieszkaniec, który zna się na centralnym ogrzewaniu mógłby sprawdzić czy na czas urzędy przeprowadziły stosowne konserwacje albo jeśli urzędy przepłacają - mieszkańcy mogą wskazać tańsze rozwiązania.
To jest dobro wspólne zatem zarówno urzędy miasta jak i wszelkie spółki miasta winny być jawne i transparentne. Oczywiście - jawna dokumentacja oraz umowy czy faktury i wynagrodzenia. Nikt nie musi pracować w urzędach miejskich jeśli nie chce lub to mu przeszkadza. 

6. Prezydent Warszawy winien wytyczać kierunki i angażować oraz inspirować mieszkańców do działań, stwarzać perspektywy i wspomagać, chociażby w budownictwie mieszkaniowym - jakoś zagraniczne firmy potrafią na mieszkaniach w ciągu kilku lat podwoić kapitał kosztem warszawiaków - a warszawiakom wmówiło się, że to normalne i mają całe życie pracować na mieszkanie. Ech - pracować całe życie? - inni spłacają 100% i mają zaledwie perspektywę przejścia na komunalne - czy może być jeszcze gorzej?

 

Nie trzeba ani wymazywać krzyża, ani gwiazdy Dawida, ani nawet nie wstydzić się ateizmu
jeśli tak nas życie poprowadziło - ważna jest szczerość ze sobą.

Tak naprawdę to nie wiadomo co jest postępowe, a co wsteczne - i tak pewnie na końcu się dowiemy.

Dlatego warto budować na wolności, równości i sprawiedliwości społecznej oraz troski o każdego człowieka i wszędzie szukać tego, co łączy nas wszystkich.

 

Firma z Łodzi z Retkini poprosiła mnie, aby na stałe przejąć u niej zarządzanie nad IT. Z Bemowa jechałem 1,5 godziny (w tym przez całą Łódź) czyli niemal tyle samo, co czasami jadę z jednej pracy z Międzylesia na Bemowo. W sytuacji automatycznych samochodów taki czas przejazdu będzie niezauważalny. Zatem moja Warszawa przyszłości jest poprawna. 2022.02.21.


Strona istnieje od 31 stycznia 2022 r.

"Zakochaj się w Warszawie" - ale co dalej?
Dlatego powstała idea "Łączy nas Warszawa",
gdyż na sobie przekonuję się, że samo zakochanie do niczego poważnego może nie prowadzić, a nawet może obrócić się przeciwko. Dlatego szukam głębszych relacji.

"Łączy" - oznacza spełnienie, trwałość, bezpieczeństwo i stabilizację. Zatem możesz się już spokojnie rozwijać - jesteś w rodzinie, a zakochanie przerodziło się w trwały związek, na którym można budować kolejne relacje.

Połączenie jutra, dziś i przyszłości - to moja Warszawa.

Nie będę burzył tego, co było, ani tego, co jest - gdyż Warszawa już raz została zburzona i do niczego dobrego to nie doprowadziło, ale będę budował przyszłość na tym, co było i co jest, i poszerzał grono przyjaciół Warszawy.

 

"Łączy nas Warszawa" to wezwanie do budowania głębszych relacji wśród warszawiaków - wśród osób, firm i instytucji, a także wezwanie do rozwoju i jeszcze większego otwarcia się na świat, bo dobrem trzeba się dzielić, ale i pozyskiwać dobro z całego świata dla warszawiaków i wszystkich należy angażować do budowania naszego wspólnego domu, bo bycie członkiem takiej wspólnoty zobowiązuje.

Przyłącz się. Idź. Twórz przyszłość.

 

Jeśli napisze się wszystko, co najważniejsze
czy jest sens cokolwiek więcej dodawać?
- każdego dnia nad tym się zastanawiam.

Nie dlatego coś robimy, że znajduje poklask u wielu,
ale dlatego, że tak należy.

Żeby coś zmienić musisz podjąć ryzyko odrzucenia,
żeby nic nie zrobić - nic nie rób.

Pytania i odpowiedzi:

1. Jaki jest cel?
- Celem jest budowanie wspólnoty warszawiaków opartej na zasadach idei.

2. Czy jest tu aspekt polityczny?
- Polityka zakłada rywalizację i podział. Wspólnota - szukanie tego, co łączy wszystkich. W rodzinie - członkowie nieraz rywalizują na boisku, a potem siadają razem do jednego stołu - tym właśnie różni się wspólnota od polityki.

3. W jaki sposób przejawiać się będzie to budowanie wspólnoty warszawiaków?

a. poprzez odpowiednie nastawienie i myślenie wg idei

b. poprzez działanie zgodnie z ideą


4. Dlaczego w ogóle zrodziła się taka idea?
- Jeszcze 3 miesiące temu wygodnie siedziałem z pilotem przy telewizorze, ale walcząc o mieszkanie, w którym jest moja rodzina - zetknąłem się ze znieczulicą zarówno urzędów miejskich jak i państwowych. Im bardziej byłem ignorowany tym bardziej uświadamiałem sobie moją tożsamość jako warszawiaka i zrozumiałem, że nie mogę pozwolić nikomu - kimkolwiek ktoś byłby - na blokowanie mnie czy mojej rodziny, zwłaszcza, że tu płacimy podatki i wywiązujemy się ze wszystkich należności wobec wszystkich podmiotów.

To doprowadziło mnie to takiej samoświadomości i odwagi, że moja prywatna sytuacja stała się wspólną. To działo się na oczach wszystkich - widzieli tę przemianę poprzez kolejne tygodnie i miesiące. Co więcej - ze 2 razy zupełnie zamykałem stronę i po jakimś czasie znów otwierałem, gdyż wewnętrznie jakoś nie byłem zdecydowany i pewny. Jednak sytuacja wymusiła na mnie jednoznaczne zachowanie albo uznanie się za pokonanym - a w dobrej sprawie nie przegrywam.

5. Dlaczego często używam sformułowania "warszawiak" a nie po prostu "Warszawa"?
- Gdyż wskazuję na konkretnych ludzi - to Ty i ja, a bez nas nie ma Warszawy. "Teraz" - to "MY". Teraz Warszawy to konkretnie MY, którzy teraz żyjemy i chodzi o nas. Chodzi o to, aby to wewnętrznie poczuć: Warszawa = JA, Warszawa = MY.

To, kim jesteś, ważniejsze jest od tego, gdzie jesteś.

 
 
 
 
 
 

Deklaracja
1. "Łączy nas Warszawa" prowadzi działalność społeczną.
2. W pierwszym etapie jest to działalność nieformalna skupiona wokół idei
"Łączy nas Warszawa".

 

 

Jest to idea
wspólnego działania dla dobra warszawiaków
bez względu na przynależność do partii, wyznawanej religii czy poglądów.

Idea wolności, równości i sprawiedliwości społecznej oraz troski o każdego człowieka.

Idea rozwoju miasta, wielkiej Warszawy - otwartej na każdego przybywającego,
pragnącego czynnie przyłączyć się do tworzenia tej rzeczywistości;
to otwartość na nowoczesność, na rozwój technologii, na środowisko naturalne i przyrodę,
na tworzenie i utrzymywanie klimatu do rozwoju biznesu i kontaktów
oraz wymiany międzynarodowej.

To, co najpiękniejsze – to nasza Warszawa.

----------------------

 

Historia znaku
Poprosiłem 13-letnią dziewczynkę, która urodziła się i mieszka w Warszawie, aby artystycznie zrobiła napis: "Łączy nas Warszawa" tak, aby przekazywał dużo miłości - tylko taki postawiłem warunek. Po kilku godzinach na kartce papieru A4 zgiętego na pół przyniosła ten rysunek. Okazałem niezadowolenie, gdyż oczekiwałem na sam napis. Kiedy posmutniała, zrozumiałem, że to ja nic nie rozumiem. Zamilkłem.

 

Andrzej Świętochowski - mWarszawa.pl - kontakt@mWarszawa.pl

 

 

Zaprzyjaźnione firmy